Historie TJ Dolany

V této části prezentace Tělovýchovné jednoty Dolany u Jaroměře se zaměříme na její bohatou historii. Tělovýchovná činnost v obci má dlouholetou tradici. Výstavba dolanské sokolovny Velkého rozmachu dosáhla po druhé světové válce. Místní nadšenci zde svépomocí postavili sokolovnu a začali cvičit. Koncem šedesátých let dvacátého století vzniká v obci fotbalové hřiště. Dalším velkým mezníkem byl rok 1970, kdy byl v Dolanech založen fotbalový oddíl.
V té době se Dolanští pravidelně účastnili Zlatého poháru zemědělských družstev. Nejlepším výsledkem v celorepublikové soutěži bylo skvělé osmé místo. Dolaňáci hráli a hrají důstojnou roli také v oficiálních mistrovských soutěžích. Poslední sezony přibližuje podrobněji sekce "Výsledky". Základní kámen s poselstvím Spoustu cenných informací o historii TJ Dolany jsme načerpali na jaře roku 2004 po vyjmutí základního kamene ze zdiva původní sokolovny. Pískovcový kvádr (na snímku) ukrýval poselství o poválečném budování sokolovny psané vlastnoručně Josefem Borůvkou, pozdějším ministrem zemědělství. Po následné rekonstrukci sokolovny bylo poselství doplněné o vzkaz představitelů obce a současných tělovýchovných aktivistů vráceno i s pískovcem zpět do zdiva objektu.
V Dolanech se nehraje pouze fotbal. Místní zmodernizovaný sportovní areál slouží dolanské škole i široké veřejnosti. V poslední době patří tělocvična stále častěji stolním tenistům nebo florbalistům. Na kurtu se hraje volejbal i nohejbal. Věříme, že tu bude časem aktivně trávit svůj volný čas ještě více lidí.