Od jarní valné hromady 2013 pracuje výbor TJ Dolany v tomto složení: Jiří Berger (předseda), Jan Pádr, Jiří Podolník, Petr Záliš, Pavel Martínek, Milada Beranová, Martin Beran, Miroslav Kudrna, Josef Cipra, Jaroslav Karel, Miroslav Semanišin.

V letech 2003 - 2010 vedl TJ Dolany tento výbor.