Sokolovna v Dolanech

Dolany si připomínají 70. výročí zahájení budování sokolovny

12.6.2017 - Letos v květnu jsme si připomněli 70. výročí zahájení budování dolanské sokolovny. Lidé, kteří stáli u zrodu tohoto velkého díla, zaslouží poděkování. I díky jejich práci a obětavosti dnes máme v obci důstojné zázemí pro pořádání sportovních, kulturních i společenských akcí. Připojujeme rukopis Josefa Borůvky (pozdějšího federálního ministra zemědělství) o budování sokolovny, který byl v roce 1947 vložen do základního kamene vznikajícího sportovního stánku. Přikládáme i soupis nadšených budovatelů dolanské sokolovny nebo dobové fotografie.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o velkých změnách, kterými v posledních letech prošla naše obecní sokolovna. Myslíme si, že lidé v obci mohou být na toto sportoviště právem pyšní! Za posledních několik let se změnilo k nepoznání, nyní se tu sportuje v nesrovnatelně lepších podmínkách. Krátce k poslednímu vývoji situace: celý dolanský sportovní areál byl v nedávné minulosti z majetku TJ Dolany za symbolickou částku převeden do majetku obce, která pak hradila nutnou rekonstrukci sokolovny a přístavbu klubovny se sociálním zázemím. Tělovýchova má areál v dlouhodobém pronájmu. TJ provedla v sokolovně svépomocí celou řadu důležitých prací - výměnu oken, nátěr plechové střechy, úpravy podlahy, instalaci věšáků, přípravu futer na volejbalové sloupky, nové olištování, práce v klubovně…atd. Členové TJ Dolany tu odpracovali zadarmo a ve svém volném čase desítky hodin. Obec zakoupila topení, díky němuž může být sportovní sál v celoročním provozu. Tělovýchově se v roce 2006 podařilo získat více než padesátitisícovou krajskou dotaci, která pokryla z větší části dovybavení sokolovny. Akce byla spolufinancována také obcí a TJ Dolany. V sále jsou teď nové florbalové branky a hokejky, koše, míče, kompresor, žíněnky, podložky na aerobic, sítě, nová skříň na nářadí, mobilní sloupky na volejbal, nohejbal…atp. Jsme potěšeni, že se plní i týdenní rozpis uživatelů. Další zájemci o sportování nebo o pronájem dolanské sokolovny mohou volat na telefonní číslo 606/600180.

Provozní řád tělocvičny
Provozování tělocvičny je věc velmi zodpovědná. Sportování v sále se nově řídí Provozním řádem tělocvičny. Tento řád dne 18.12.2006 jednomyslně schválil výbor TJ Dolany. Závazný dokument vznikl po konzultacích se zkušenými provozovateli sportovních sálů v blízkém okolí a zohledňuje i všechna možná rizika. Každý vedoucí skupiny cvičenců podepíše smlouvu o převzetí zodpovědnosti za skupinu v době užívání sálu - formuláře má u sebe správce dolanské sokolovny Mirek Semanišin. Je dobře, že zájem o sportování mají dolanské děti a mládež. Zde je třeba ale podotknout, že nemohou do sálu bez dospělého doprovodu. Na páteční termín jsme schopni dospělý dozor mladým Dolaňákům zajistit sami. Pokud má ale některý z rodičů nebo třeba jiný uchazeč zájem o trénování dolanských sportovních nadějí, vyčleníme další termín. Zájem ze strany dolanské mládeže by byl, musí ale někdo nést za tuto partu zodpovědnost, jako je tomu u jiných skupin navštěvujících tělocvičnu. Kdo by například mladému sportovci v sokolovně pomohl, kdyby mu něšťastnou náhodou zapadl jazyk nebo si vyrazil dech a v sále v tu chvíli nebyl dospělý cvičitel…?
S provozováním sokolovny jsou spojeny i náklady. Plyn používaný k vytápění sálu hradí obec. Na dolanské TJ je hrazení elektrické energie, drobných oprav a nátěrů, úklidových prací a dalších nákladů s tím spojených. Proto výbor TJ Dolany stanovil pro obyvatele obce poplatky za užívání sokolovny. V této sumě je i úrazové pojištění, pokud sportovec souhlasí s bezplatným zaregistrováním pod TJ Dolany, potažmo pod ČSTV Náchod. Myslíme si, že v porovnání s poplatky za aktivní trávení volného času v Jaroměři i jinde jde o rozumné částky. Ani dolanští fotbalisté zde nesportují zadarmo - každý musí zaplatit vyšší roční příspěvek a k tomu se ještě v průběhu roku aktivně účastní brigád.

Fotogalerie - dolanská sokolovna

 
 
 
 

Zpět na Aktuality.